Wpływ komputerów na zdolności językowe

Dzieci oraz młodzież szkolna, od najmłodszych lat, pozostaje pod silnym wpływem komputeryzacji społeczeństwa. Korzystanie z komputerów jest nieodzownym elementem dnia codziennego. Na tego typu urządzeniach opracowuje się rozmaite materiały edukacyjne, przygotowuje wypracowania, tworzy różnorodne prezentacje. Komputery służą również celom pozyskiwania informacji tematycznych, zawartych na wszelkiego rodzaju stronach internetowych. Takie ułatwienie codziennego życia oraz działania niesie, za sobą, rozmaite konsekwencje. Najbardziej widoczne jest to, w procesie edukacji młodego pokolenia. Postęp komputeryzacji zaburza, bowiem, normalne funkcjonowanie społeczne i edukacyjne. W procesie nauczania, zauważalne są problemy w posługiwaniu się językiem ojczystym. Uczniowie nie potrafią jasno precyzować swoich myśli oraz nie są w stanie samodzielnie wyciągać wniosków. Wszelkiego typu działania nauczycieli pozostają w tyle, w porównaniu z oddziaływaniem komputerów. Elektronika wprowadza również zaburzenia w realnym ocenianiu rzeczywistości oraz wszelkiego typu rozumieniu problematyki świata. Prezentowane, w Internecie, treści, nie zawsze precyzyjnie i rzeczowo omawiają określone problemy. Działanie komputerów wykazuje, zatem, różnorodny wpływ na kształtowanie jednostki. Koniecznym jest odpowiednie kierowanie sposobami korzystania z dobrodziejstw techniki.

Both comments and pings are currently closed.