Wiem, czego się spodziewam

Każdy rodzic chciałby odnieść na polu wychowania dzieci same sukcesy. Jednak niestety żaden nie może powiedzieć, że nie odnosił w tym zakresie porażek. Tak naprawdę wchodzenie w interakcje z drugim człowiekiem zawsze jest obarczone tym, że można ponieść klęskę. Tym bardziej relacje z własnym dzieckiem, które niekiedy rodzice pragną uformować na własną modłę. Tak naprawdę zapominają niekiedy o tym, że jest to indywidualna jednostka, która myśli i ma niekiedy inne doświadczenia niż oni sami. Stąd też wychowanie dzieci nie powinno polegać tylko na ich kierowaniu i karaniu, kiedy sprzeciwiają się rodzicom. Dziecko powinno mieć wsparcie w swoich rodzicach i wiedzieć, ze zawsze może na nich polegać. Nie zawsze to, że inni będą widzieć w wychowaniu dzieci porażkę, oznaczać będzie ją dla rodziny. Może się okazać, że podejście pełnie ufności z czasem będzie procentować. Faktem jednak jest to, że wychowanie jest procesem. A zatem należy wziąć pod uwagę fakty, na co można się zgodzić w wychowaniu dzieci, a czego zabraniać. Co tolerujemy, a czego nie. Ustalając to z dzieckiem można mieć pewność, że jego wychowanie będzie przebiegać bardziej harmonijnie. Oczywiście należy brać pod uwagę rzeczy nieprzewidziane, do których najlepiej jest się ustosunkowywać od razu, kiedy zaistnieją. Jasne reguły gry zapewnią bezpieczeństwo dziecku i rodzicom.

Both comments and pings are currently closed.