Struktura programów nauczania szkolnego

Wszelkiego rodzaju działania szkoły ujęte są w odpowiednich programach nauczania. Dla poszczególnych przedmiotów zaplanowane są kolejne tematy, wraz z ilością zajęć, jakie obejmują. Na podstawie programów przygotowuje się plany zajęć poszczególnych klas oraz organizuje cały zakres materiału szkolnego. Każdy nauczyciel korzysta, z gotowego programu nauczania. Wedle podanej tematyki, przygotowywane są szczegółowe zajęcia lekcji Każdy zakres tematyczny zakończony jest sprawdzeniem wiadomości. Program nauczania stanowi zatem o funkcjonowaniu szkoły. Realizowanie programu sprawdza dyrektor placówki oraz wizytator jednostki. Poprzez aktywne uczestniczenie na konkretnych zajęciach, sprawdza on odpowiednie przygotowanie materiału oraz sposób prowadzenia zajęć. Wszystkie te formy wsparcia nauczycieli, mają za zadanie, wspomóc proces realizowania edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby był on bardziej wydajny oraz przynosił lepsze efekty. Nauczyciele nie mogą zmieniać programu nauczania. Możliwe jest, jedynie, modyfikowanie tematami realizowanych zajęć. Jedne możemy przeprowadzić wcześniej, a inne w następnej kolejności. Często zdarza się, że mimo odpowiedniego zaplanowania lekcji, nie ma możliwości zrealizowania całego programu nauczania. Wtedy to konieczne jest wybranie najważniejszych aspektów tematycznych.

Both comments and pings are currently closed.