Sport sposobem integrowania klasy

Zintegrowanie klasy jest procesem trudnym i wielopoziomowym. W ramach grupy, znajdują się różnorodne osobowości charaktery. Klasy liczą, bowiem, po kilkudziesięciu uczniów. Pochodzą oni z różnorodnych środowisk, posiadają odmienne statusy finansowe. Trudno zatem, odpowiednio zintegrować wszystkich członków danej klasy. W zakresie działania szkoły, pozostają różnorodne sposoby integrowania grupy uczniów. Popularnym działaniem jest organizowanie rozmaitych wycieczek. Czasami są to wyjazdy jednodniowe, a niejednokrotnie i dłuższe. Każdy taki wspólny wyjazd stanowi doskonały sposób lepszego poznania się uczniów. Dzięki temu, uzyskujemy zdecydowanie bardziej odpowiednie efekty integracji klasy. Niestety, wycieczki stanowią nieliczne działania, w ciągu roku szkolnego. Koniecznym jest posiadanie alternatywnych sposobów integrowania klasy, na miejscu. Rozwiązaniem problemów ma być sport. Wszelkiego rodzaju rywalizacje sportowe uczą współdziałania zespołowego, zdrowej rywalizacji, szacunku dla innych uczestników. Tego typu podejście przenosi się, potem, na współistnienie, w danej klasie szkolnej. Pamiętać należy, iż klasy pozostają niezmienne, przez cały okres edukacji, w danej placówce szkolnej. Oznacza to, że proces będzie przynosił żniwo przez wiele lat. Niemniej jednak, i późniejsze uczestniczenie w grupach rówieśniczych cechować się będzie zdecydowanie lepszym porozumieniem oraz zintegrowaniem.

Both comments and pings are currently closed.