Problematyka zadania domowego

Wszelkiego rodzaju zajęcia szkolne opatrzone są realizowaniem zadań domowych. Są one ściśle związane z omawianą tematyką zajęć. Problematyka zadań domowych jest bardzo rozbudowana. Wielu nauczycieli korzysta z owej formy wsparcia, w procesie ugruntowania pozyskanych wiadomości. Poprzez wykonanie zadania domowego, uczniowie lepiej zapamiętują zasady działania, omawiane problemy. Niemniej jednak, zadanie domowe, może mieć charakter wprowadzenia do olejnego tematu. Można zatem rozpocząć kolejny dział nauczania od odpowiednio skonstruowanego zadania domowego. Tak przygotowani uczniowie, zdecydowanie lepiej zareagują na wprowadzone zagadnienia. Istotnym elementem zadawania zadań domowych jest ich weryfikowanie. Nauczyciele powinni skrupulatnie sprawdzać wykonanie zadania. Czasami jest to weryfikacja indywidualna, zakończona wystawieniem oceny, a czasami sprawdzane jest ogólnie w klasie. Każda forma kontroli jest dopuszczalna. Konieczne staje się jedynie nie pominięcie wykonanego zadania domowego. Istotnym jest, również, żeby zadania domowe, były dostosowane do możliwości uczniów. Nie można przekazywać do zrealizowania zadań, które znacznie odbiegają od wiedzy danej klasy. Problematyka zadania domowego wymaga rzetelnego zaplanowania oraz przemyślenia kolejnych kroków działania, na następnej lekcji.

Both comments and pings are currently closed.