Problematyka wycieczek klasowych

Wszelkiego rodzaju wyjazdy oraz wycieczki klasowe, stanowią nieodzowny element procesu edukacji dzieci i młodzieży. Jest to, również, najlepsza forma oddziaływania społecznego. W trakcie wycieczek kształtujemy różnorodne cechy oraz świadomość konkretnych relacji społecznych. Poszczególne kierunki wyjazdów oraz ich cele określane są przez nauczycieli. Specjaliści dobrze wiedzą, w jaki sposób najlepiej wpływać na dziecko oraz, które miejsca będą stanowiły idealny przykład omawianych problemów. Przedmiot wycieczek może być bardzo różny. Często, są to wszelkiego rodzaju wystawy oraz pokazy. Takie osobiste spotkania ze sztuką wywiera ogromne wrażenie na uczniach. Obcowanie z obrazami jest czymś zupełnie odmiennym, aniżeli oglądanie zdjęć dzieł w podręcznikach szkolnych. Nic zatem dziwnego, że częstym zakresem pozostaje wyjście do galerii, czy na organizowane wystawy. W klasyfikacji wycieczek znajdziemy również wyjazdy integracyjne. Organizowane są one w różnorodnych okresach istnienia klasy. Pierwszy wyjazd integracyjny, przewidziany jest na samym początku roku szkolnego. Uczniowie mają się lepiej poznać i polubić. Tylko wspólne działanie sprawi, że klasa będzie funkcjonowała odpowiednio i dobrze. Specyficzną forma wyjazdów są obozy przetrwania. Tego typu wycieczki organizowane są dla pozyskania różnorodnych umiejętności radzenia sobie w warunkach dzikiej przyrody.

Both comments and pings are currently closed.