Pozytywny aspekt oceniania aktywności dziecka na zajęciach

Wszelkiego rodzaju aktywność dziecka na zajęciach jest najbardziej pożądanym zjawiskiem. Uczniowie koncentrują się, wtedy, na prowadzonej lekcji. Wszelkie przejawy aktywności dzieci powinny być odpowiednio nagradzane. W ten sposób pokazujemy, jakie postępowanie uczniów nas interesuje. Chęć zdobycia dobrej oceny sprawi, że wielu uczniów włączy się w tok prowadzonych zajęć. Aktywność na zajęciach może odbywać się na wiele sposobów. Najlepsza opcją jest aktywne odpowiadanie na zadane pytania nauczyciela. Pytania, oczywiście, muszą dotyczyć prowadzonej lekcji i weryfikować uważne słuchanie uczniów. Chęć zabrania głosu pokazujemy poprzez podniesienie ręki. Ważne, aby pytań było kilka i kilkoro uczniów zyskało możliwości zyskania dobrego stopnia. Aktywność, to również samodzielne zadawanie pytań, w danym obszarze tematycznym. Taka forma zabierania głosu również podnosi jakość prowadzonych zajęć. Różnorodne są sposoby okazywania zainteresowania prowadzonymi zajęciami. Niemniej jednak, nauczyciele powinni wychwytywać i nagradzać wszelkie pozytywne aktywności. W taki sposób mobilizujemy uczniów do wspólnej pracy, ale również do samodzielnego przygotowywania się do zajęć. Metoda nagradzania dobrymi stopniami stosowana jest od wielu lat i zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Dzieci oraz młodzież mogą, bowiem, w prosty sposób uzyskać lepszą ocenę, z danego przedmiotu.

Both comments and pings are currently closed.