Nieletni przestępcy

Każdy rodzic chce by jego dziecko wyrosło na porządnego obywatela. Robi wszystko by nauczyć go porządnych zasad i wpoić im zasady, które są uważane za słuszne w społeczeństwie. Chcą by wyrośli na najlepszych liczi. Mimo tego zdarzają się nieletni przestępcy. Przyczyny tej przestępczości mogą, ale też nie muszą mieć podstaw w rodzinie. Przyczynami tej przestępczości może być nacisk ze strony innych grup, które są zdemoralizowane oraz posiadają cechy aspołeczne. Przyczynami również mogą być różne doświadczenia negatywne, które miały miejsce w przeszłości. Wpływ na czyny młodych mogą również mieć różne gry komputerowe, które zawierają w sobie pełno przemocy. Przyczynami również mogą być trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Oczywiście można doszukiwać się przyczyn w rodzinie gdzie rodzina ta jest patologiczna, która to np. nadużywa alkoholu a w nieletnim rośnie nie moc oraz frustracja, którą wyładowuje w taki a nie inny sposób. Bywa i tak, że nie można doszukać się dokładnej przyczyny czynu przestępczego nieletniego. Chociaż można usłyszeć, że wejście na drogę przestępczości nie ma charakteru przypadkowego. W tym wszystkim ważne jest by mieć dzieci na oku i w miarę możliwości wszystko robić by nie dopuścić do tego by mieli skłonności do przestępczości. Tak, więc warto mimo wszystko kontrolować swoje dzieci w miarę możliwości.

Both comments and pings are currently closed.