Nastawienie na powierzchowność

Wszelkiego rodzaju działania młodzieży mają różnorodne wymiary. Rodzice oraz nauczyciele starają się wpoić dzieciom, gruntowne ocenianie ludzi oraz rzeczywistości. Od pierwszych lat, uczymy pociechy, że powierzchowność stanowi jedynie otoczkę, która nie zawsze świadczy i gwarantuje jakość wnętrza. Szczególnie istotne jest to, w procesie socjalizowania jednostki. Powierzchowne ocenianie ludzi stanowi podstawowy problem społeczny. Niemniej jednak, w okresie dojrzewania, owa tendencja do podążania za dobrami materialnymi oraz powierzchownością staje się przeważająca. Zdecydowana większość młodzieży gustuje w modnych, markowych ubraniach, nosi oryginalne i lubiane społecznie torebki, wykonuje czynności dające prestiż i powodzenie. Nastawienie na wygląd i efektowność zewnętrzną jest, w tym okresie, popularnym zjawiskiem. Rodzice, niejednokrotnie, denerwują się zachowaniem dzieci. Również szkoła, nie jest w stanie wpłynąć na zmianę zachowania młodzieży. Zbyt silnie zorganizowane grupy rówieśnicze oraz kręgi koleżeńskie sprawiają, że oddziaływanie na młodzież jest utrudnione. Najczęściej, takie zjawisko przechodzi samoistnie, niemniej jednak, konieczne jest zwrócenie uwagi na zachowanie dziecka. Zdarza się bowiem, że materialne dążenia człowieka stanowią podstawę działania, w okresie młodzieńczym i przenoszą się na późniejsze życie dorosłe.

Both comments and pings are currently closed.