Moje dziecko jest bardzo agresywne

Coraz częściej mówi się o agresji wśród dzieci. W pracy pedagoga można zauważyć niekiedy spotkania z dziećmi, które są bardziej agresywne w stosunku do otoczenia. Tak naprawdę różnego rodzaju zaburzenia, które powstają w wyniku uszkodzenia niektórych części mózgu, nawet mikrouszkodzenia, powodują zaburzenia zachowania dziecka. Tak naprawdę nie zawsze można to rozpoznać, gdyż dziecko rozwija się normalnie. Z czasem jednak daje się zauważyć problemy z panowaniem nad własnymi reakcjami. Wychowanie dziecka agresywnego nie powinno wiązać się z jego ciągłymi karami. Tak naprawdę, kiedy daje się zauważyć, że takie zachowania odbiegają od pewnych norm, należy udać się po pomoc do specjalistów. Niekiedy rodzice nie będą w stanie pomóc swojemu dziecku samodzielnie. Przykładem zachowań agresywnych, które mogą świadczyć o odstępstwach od normy, jest reagowanie dziecka ponad wszelką miarę na zachowania innych. Nagłe wybuchy złości. Nie umiejętność opanowania się. Konieczność wyładowania własnych frustracji na innych. Problemy adaptacyjne i z podporządkowaniem się wszelkim normom. Demonstrowanie własnej siły. Te zachowania mogą dotyczyć już bardzo małego dziecka. Jeżeli reakcje są przesadzone należy udać się o pomoc do specjalistów. Wychowanie dziecka agresywnego bywa trudne.

Both comments and pings are currently closed.