Inwencja twórcza dzieci i młodzieży

Wszelkiego rodzaju działania szkolne mają na celu odpowiednie rozwijanie zdolności oraz kreatywności uczniów. Takie są założenia instytucji szkoły. Niemniej jednak, rzeczywistość pokazuje, że rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów mało ma wspólnego z praktycznym działaniem szkoły. Wielość uczniów, ograniczone środki finansowe oraz rozbudowane zakresy tematów zajęć sprawiają, że wprowadzenie twórczości uczniów, na zajęciach, jest niemal niemożliwe. Niemniej jednak, nauczyciele starają się wyzwalać kreatywne podejście uczniów. To najlepsza forma oddziaływania edukacyjnego raz wychowawczego. Samodzielne przygotowywanie rozmaitych materiałów, opracowywanie wystąpień teatralnych, przygotowywanie plakatów itp. Takie działania szkoły pozytywnie odbierane są przez uczniów. Brak czasu rzeczywiście utrudnia realizacją zadania. Niemniej jednak, istnieje wiele sposobów umożliwienia uczniom wykazania się pomysłowością oraz twórczością. Kolejne zmiany systemu edukacji, mają doprowadzić do sytuacji, w której szkoła w pełni odpowiadać będzie wymaganiom rozwojowym młodego pokolenia. Taka sytuacja byłaby najbardziej optymalna, niemniej jednak, nie ma możliwości sprostać oczekiwaniom wszystkich uczniów. Zbyt duża ilość uczniów oraz zbyt duża rozpiętość zainteresowań stanowi problem do ujednolicenia.

Both comments and pings are currently closed.