Indywidualne nauczanie w szkołach

Miejscem uczenia się dzieci i młodzieży jest szkoła, ale niestety czasem zdarza się tak, że ktoś musi mieć indywidualne nauczanie. Indywidualne nauczanie mogą mieć dzieci i młodzież, które posiada taki stan zdrowia, które uniemożliwia mu bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Skorzystać mogą z takiego nauczania uczniowie w czasie poważnych chorobach czy też po poważnym wypadku bądź operacji. Nauczanie indywidualne odbywa się w domu ucznia bądź w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Plusami takiego nauczania jest to, że nauczyciel ma do dziecka podejście indywidualne, lepiej się może nauczyć i jest możliwość, że będzie miało lepsze stopnie. Dziecko nie jest tak bardzo narażone na niebezpieczeństwo jak w szkole, gdzie nie można przewidzieć reakcji innych dzieci. Minusem stanowczym jest to, że uczeń taki ma o wiele mniej godzin nauczania niż w szkole. Indywidualne nauczanie w domu wynosi dla klas I-III od 6 – 8 godzin, w co najmniej 2 dni, dla klas IV-VI od 8 do, 10 w co najmniej 3 dni. Dla gimnazjum to 10 – 12 godzin i uczniów ponad gimnazjalnych to 12-14 w co najmniej 3 dni. Dziecko nie ma styczności ze swoimi rówieśnikami, na co dzień, co wiąże się z tym, że nie ma szans nauczenia się zasad wspólnego życia z innymi, nauczenie się oraz zrozumienie norm społecznych.

Both comments and pings are currently closed.