Czym skorupka za młodu nasiąknie

Większości problemów wychowawczych z własnym dzieckiem można uniknąć. Tak naprawdę już od samego początku, kiedy na świecie pojawia się mały członek rodziny, jego mama i tata powinni mieć ustalone jasne zasady na każdy okres życia. Oczywiście pierwsze dziecko, zawsze wiąże się z pewnym wyzwaniem. Rodzice uczą się swojej nowej roli. Spotykają z czymś zupełnie nowym, co jest niekiedy prawdziwym wyzwaniem. Wychowanie dzieci jednak jest procesem ciągłym i należy sobie uzmysłowić fakt, że na każdy okres życia dziecka należy być przygotowanym i konsekwentnym. Tak naprawdę zaczyna się już od kilkumiesięcznego dziecka. Można sobie postawić za cel, że dziecko ma spać w swoim łóżeczku, a nie z rodzicami. Jest to pierwszy etap, kiedy uczy się malucha tego, że rodzice mają własną prywatność, a on swoją. Poza tym konsekwencja. Dziecko już na tym etapie zrozumie, że są rzeczy, na które rodzice się nie zgadzają. Oczywiście każdy etap życia dziecka niesie pewne zmiany rozwojowe i zachowania, które się toleruje lub nie. Nie wystarczy posiadać gotowego planu, niekiedy należy się dostosować do zaistniałych sytuacji. Jeżeli chcemy, żeby dziecko coś utrwaliło to je nagradzamy, w przeciwnym razie ignorujemy lub karzemy. Ignorowanie pewnych zachowań także prowadzi do tego, że ulegają one zaniknięciu w czasie.

Both comments and pings are currently closed.