Budowanie relacji koleżeńskich wśród małych dzieci

Wszelkiego rodzaju działania edukacji i wychowania bazują również na odpowiednich relacjach koleżeńskich. Każde dziecko, musi poznać i nauczyć się współdziałania z innymi rówieśnikami. Kontakt dziecka z kolegą powinien zostać odpowiednio pokierowany przez rodziców. Niezwykle ważne jest, aby zapewniać maluchowi systematyczne spotykanie się z rówieśnikami. Dzięki takim działaniom, będzie on wykazywał łatwość dostosowania się do sytuacji przebywania w grupie. W przedszkolu i szkole porozumie się z pozostałymi dziećmi. Podczas wspólnej zabawy, dziecko uczy się również dzielenia posiadanymi zabawkami. W pierwszych kontaktach może nastąpić niechęć do oddania własnej zabawki, a chętnie zabierane będą zabawki innych dzieci. Wielokrotne zwrócenie uwagi na takie działania, tłumaczenie oraz pokazanie odpowiedniego zachowania sprawią, że szybko sytuacja ulegnie zmianie. Izolowanie dziecka, od środowiska rówieśniczego powoduje, że wykazuje ono poważne zaburzenia w kształtowaniu więzi grupowych i koleżeńskich. Nie potrafi odnaleźć się w większej grupie dzieci, co pogarsza efektywność działania i edukacji. Istotna rolą rodziców jest pozwalanie dziecku na aktywny kontakt z rówieśnikami, kształtowanie odpowiedniego nastawienia oraz tłumaczenie konkretnych zachowań dzieci. W ten sposób budowane są relacje malucha, w kręgu rówieśników.

Both comments and pings are currently closed.