Dziecko w przedszkolu

Dziecko ciągle rośnie. Cofacie się wstecz. Jeszcze tak nie dawno było takie małe. Czasami dziwicie się jak bardzo nie poznajecie swojego dziecka. Ale to wasza krew, wasze geny. Kochacie je bezwarunkowo. W końcu zapisujecie je do przedszkola. W końcu musicie chodzić do pracy, a nie zawsze możecie zostawić małego lub mała z dziadkami. Dziecko w przedszkolu zacieśnia stosunki z innymi. W końcu człowiek to istota społeczna, nawiązująca więzi. Nie jesteśmy samotnikami. Potrzebujemy kontaktu z innymi jednostkami. Tym samym nasze dzieci uczą się. W przedszkolach jest profesjonalna kadra, wykształcona i przygotowana do zajmowania się dziećmi. W końcu nie można oddać dziecka w byle jakie ręce. W przedszkolu dzieci nie tylko nawiązują pierwsze relacje z osobami niespokrewnionymi, ale także uczą się i bawią. Przedszkole jest drugim nośnikiem wartości, zasad, których trzeba przestrzegać. To ważne, bo umysł dziecka jest niezwykle plastyczny. To w tym wieku kształtuje się ego i super ego, tak zwane sumienie i wykaz zasad. Innymi słowy dziecko uczy się nie kierować prostymi żądzami, uczy się je tłumić lub być ponad nie. Osoby zatrudnione w przedszkolu to fachowcy, którzy ukończyli studia, odbyły tysiące godzin praktyk, przeczytały tomy książek. Muszą być odpowiednio przygotowane to zastąpienia rodziców, choćby na kilka godzin.

Both comments and pings are currently closed.